ترانه ی زیبای ِ تالشی ”تارا“ با صدای ِ بانو روح انگیز میرزایی

موسیقی زیبا  تارا (ستاره) با گویش تالشی از بانو روح انگیز میرزایی

بشنوید: