ترانه ی بسیار قدیمی، کمیاب ِ”غم مهمون ناخونده“ با صدای ِداریوش

غم اومده خونه من 

انگشتو بر در می زنه

مهمون ناخونده من

هر شب به من سر می زنه

این غمه که در می زنه

دلم براش پر میزنه

مهمون ناخونده من

هرشب به من سر می زنه

زندگی زندون منه

بعد از خدا جواب من

چشمای گریون منه

ای غم بیا ای غم بیا

خوش اومدی خونه من

یه وقت نشه هوس کنی

بری خونه یار من

دل کوچیکش جای تو نیست

خونه تو دل منه

جای تو ای غم همیشه

در قلب و محفل منه

ای غم بی ای غم بیا

خوش اومدی خونه من

بیا که تا آروم بشه

این دل دیوونه من

بشنوید: